Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

 

Zájmové kroužky

ÚTERÝ

NLP-  cvičení předškoláků s p. uč. Líbou

ČTVRTEK:

PLAVECKÝ VÝCVIK- p.uč. Marcela, od 9,00-10,00 hod.

Kurzovné se bude vybírat na půl roku a cena bude odvozena od počtu přihlášených dětí.                                                                                                                                                                                                                                                             Děti přiveďte do

7,50 hod, pokud chcete dítě přivést přímo k bazénu domluvte se s p. uč. Marcelou.