Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

ÚTERÝ

NLP- cvičení předškoláků s p. uč. Líbou

FYZIO-KINETICKÁ PRŮPRAVA-p.uč.Klára, 9,00-9,45 hod.

ČTVRTEK:

PLAVECKÝ VÝCVIK- p.uč. Marcela, od 9,00-10,00 hod.

NLP-p.uč.Líba, od 9,00-10,00hod.