Pro rodiče

Jak probíhá den v srdíčku?

6:30-8:30 příchod dětí, hry
8:30-9:00 svačinka
9:00-10:00 společná motivace, malování, zpívání
10:00-11:30 pobyt venku
11:30-12:30 oběd, zubní hygiena, pohádka
12:30-14:30 spánek, klidové činnosti
14:30-15:00 svačinka
15:00-16:30 hry, rozcházení dětí