Vítejte v Srdíčku

Jsme trojtřídní mateřská škola v právní subjektivitě se zaměřením na estetickou a mravní výchovu. Veškerá činnost směřuje k vytvoření rodinné atmosféry. Děti různého věku jsou zařazovány do jednotlivých skupin (červené, modré a žluté srdíčko) a jejich rodiče k nám mají přístup po celý den. Adaptace dítěte tak probíhá pozvolna za jejich přítomnosti.

Součástí činnosti mateřské školy pro děti je plavecký výcvik, čtvrteční výlety, společné oslavy svátků a narozenin, zahradní slavnosti, neurolinquistický program pro předškolní děti.

Vedle bohatého každodenního programu nabízíme pro rodiče s dětmi včetně absolventů víkendové akce. Na našem kontě je mnoho víkendových setkání, týdenních pobytů u moře, pohádkových bálů pro veřejnost, výstavy výtvarných prací, soutěžích a podobně.

Co je nového?

Seznam přijatých dětí na šk. rok 2018/2019

9121000416

9724503552

9607236416

8213365765

2762002944

7568012870

6220566086

9416054272

3335951872

3594647044

7497588864

2155976384

8022266464

8984090624

 

 

   

  

 

 

 

 

Důležité-číslo účtu

školné,stravné-5450772/0800

Účet SRPŠ-5450932/0800

   

FOTO: Prohlížejte si na rajče-skolkasrdicko