Vítejte v Srdíčku

Jsme trojtřídní mateřská škola v právní subjektivitě se zaměřením na estetickou a mravní výchovu. Veškerá činnost směřuje k vytvoření rodinné atmosféry. Děti různého věku jsou zařazovány do jednotlivých skupin (červené, modré a žluté srdíčko) a jejich rodiče k nám mají přístup po celý den. Adaptace dítěte tak probíhá pozvolna za jejich přítomnosti.

Součástí činnosti mateřské školy pro děti je plavecký výcvik, čtvrteční výlety, společné oslavy svátků a narozenin, zahradní slavnosti, neurolinquistický program pro předškolní děti.

Vedle bohatého každodenního programu nabízíme pro rodiče s dětmi včetně absolventů víkendové akce. Na našem kontě je mnoho víkendových setkání, týdenních pobytů u moře, pohádkových bálů pro veřejnost, výstavy výtvarných prací, soutěžích a podobně.

Co je nového?

 

Milí rodiče!

Dovolte, abychom Vás a Vaše děti co nejsrdečněji pozvaly na akci, kterou Srdíčko již každoročně pořádá. 

 

ČARODĚJNICE

se uskuteční v úterý 24.dubna 2018

Kde? - v areálu Autocampu Pavlovice

 

Co z toho pro Vás vyplývá:

 

1/ děti z MŠ odejdou po svačině  – odchod v 14,45 hodin z MŠ (podepsané pláštěnky dáte ráno p.učitelkám

2/ rodiče, dorazí po vlastní ose přímo na místo do Autocampu

3/ kdo se nechce celé akce vůbec zúčastnit, nechť si dítě vyzvedne do 14,45 hod ve školce nebo do 16,30 v Autocampu v Pavlovicích           ( provoz školky i tento den končí v 16,30

4/ oheň vzplane v 16,45 hod.

 

S sebou: 

buřty, chleba, hořčice, peníze na úhradu piva a limonády,      hudební nástroj, dobrou náladu.

                                                                                                              ! Akce se koná pouze za příznivého počasí !                      

Rozhodnutí, zda na akci odejdeme uděláme dle počasí ve 14,45 hod. V případě nejasností si zavolejte.

 

              

Oznámení

                            o uzavření mateřské školy

                                  “Srdíčko“Liberec,

                        v návaznosti na státní svátky

             s odkazem na § 3 odst.1 a 2 vyhlášky č.43/2006 sb.,

            v pozdějším znění a se souhlasem zřizovatele

oznamuji, že provoz mateřské školy“Srdíčko“Liberec, bude přerušen dne 30.4. 2018  a 7.5.2018.

( z důvodu ekonomického nakládání s provozními prostředky školy)

V Liberci dne 3.9.2017                                            Jitka Kadlečková

                                                                                               ředitelka MŠ

                                                                  

 

 

Důležité-číslo účtu

školné,stravné-5450772/0800

Účet SRPŠ-5450932/0800

   

 FOTO: Prohlížejte si na rajče-skolkasrdicko